www.lantayai.com
  Koh Lanta island online                        Yellow Pages

                        Koh Lanta, Krabi, Thailand.

koh lanta beach
 

คุณสามารถจองห้องพักบนเกาะลันตาได้ที่นี่ เพราะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยื่อนเกาะลันตาทำให้บางช่วงห้องพักเต็มเกือบทุกแห่ง เพราะฉะนั้นคุณต้อง เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า คลิกที่นี่

เกาะลันตาประกอบไปด้วย 9 ชายหาด มีความยาวโดยรวมมากกว่า 20 กิโลเมตร แต่ละหาดมีความสวยงามที่ไม่แพ้กัน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเกาะลันตา

ชุมชนชาวเกาะลันตา
เกาะลันตาเป็นเกาะศูนย์กลางที่ มี เกาะน้อยใหญ่เรียงรายนับ 50 เกาะซึ่งจะมีเพียงเกาะ ลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย และเกาะไหง ที่มีประชาชนอาศัยอยู่, เกาะลันตาใหญ่เป็นเกาะเดียวที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และมีสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก ที่พักบนเกาะลันตาส่วนมากจะติดกับชายหาด. ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะลันตาประมาณสองหมื่นคน ซึ่งประชาชนเป็นไทยมุสริม คนไทยเชื้อชาติจีน ชาวไทใหม่(ชาวเล) อาชีพโดยหลักจะประกอบอาชีพ ทำสวนปาล์ม สวนยาง ประมง และการท่องเที่ยว.
Sea Gypsy weeding ceremony
ชาวไทยใหม่หรือชาวเล
จากบันทึกของเกาะลันตา ประชาชนเกาะลันตาเริ่มก่อตั้งโดย ชาวเลซึ่งาจากเกาะนิโคบา หรือ เกาะอันดามัน. โดยพื้นเพของชาวเล อาศัยอยู่บนเรือ แต่ปัจจุบันได้มีการมีการย้ายถิ่นฐานและตั้งรกรากบนเกาะลันตา โดยกระจายตาพื้นที่บนเกาะลันตา แต่ปัจจุบันผู้ที่ยังดำรงชีพด้วยการหาปลาเป็นอาชีพ ได้แยกตัวออกไปอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ คือหมู่บ้านสังกะอู ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิต ความเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ภาษาและประเพณีของชาวเลมีการสืบทอด ต่อกันมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง. ประเพณีที่ชาวเลมีการจัดขึ้น  2 ครั้งต่อปีคือ การลอยเรือ หรือประเพณีลอยเรือ  The first people of Koh Lanta as formal record are the sea gypsy which originally from the Nicobar island or Andaman Islands. The sea gypsies of former centuries were living on their boats and were feared as pirates. Now in Ban Sang Ga U on Koh Lanta is the village of this Sea Gypsy. Their lifestyle is already changed to the modern world but they still retain their own language, traditions and ceremonies. Their belief in supernatural and traditional spiritual worship is still influential in the community as seen in their traditional ceremony "Loy-Rua (Floating Boat)".The village men will build a symbolic boat and place wooden statues of themselves in it along with nail pairings, hair and popped rice. By performing this ritual, they ask for forgiveness from the sea gods and for any offences they have made to the sea. It is believed that all evil is carried away in the symbolic boat.
Koh Lanta people, sea gypsy
แผนที่เกาะลันตา
คุณสามารถคลิกดูแผนที่ข้างล่าง
- แผนที่ประเทศไทย
- แผนที่ภูเก็ตเดินทางสู่เกาะลันตา
- แผนที่เกาะลันตา

ภูมิศาสตร์
พื้นที่โดยรวมทั้งหมดบนเกาะลันตามี พื้นที่โดยประมาณ 134 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี คศ.1990 ก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเกาะลันตา.พื้นที่ส่วนมากเป็นลักษณะป่าไม้ในเขตร้อนชื้น ห้อมล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่ เรียงราย โดยส่วนมากจะเป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีผู้คนอาศัย แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะลันตาThe tropicle rain forest อากาศตามฤดูกาล
สภาพอากาศบนเกาะลันตา มี 2 ฤดูด้วยกันคือ ฤดูร้อน กับ ฤดูฝน, ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน เมษายน ซึ่งเป็นฤดูเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว. ส่วนฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน ตุลาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุบมากที่สุด แต่ไม่ถึงกัยตกทุกวัน.อุณหภูมิโดยลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 - 37 องศาเชียเซียส ตลลอดทั้งปี
sunset of Koh Lanta
งานลานตา ลันตา
งานลานตา ลันตา จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเกาะลันตา โดยมุ่งเน้นแสดงถึงวิถ๊ชิวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเกาะลัน ซึ่งงานจะจัดตลอดทั้งวัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ ท่านได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านของชาวบ้าน กิจการร้านค้า รีสอร์ท ทัวร์ต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งแยกโซนอย่างชัดเจน. สภานที่จัดคือบริเวณอำเภอเก่าเกาะลันตา ซึ่งตอนนี้เป็นเทศบาลเกาะลันตา.
Laanta Lanta Festival

Explore Paradise
หน้าแรก | ที่พักบนเกาะลันตา | ชายหาด | เกาะใกล้เคียง | ข้อมูลและแผนที่ | กิจกรรม |ทัวร์รูปแบบต่างๆ
เงื่อนไขและข้อตกลง

ศูนย์บริการลูกค้า เกาะลันตาโฮเทล
 หาดคลองดาว ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.
โทรศัพท์ : 0 7568 4467 แฟกซ์ : 0 7568 4417 มือถือ : 081 537 1229
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : .ค. 2552
Copyright © 2006 - 2010 kolantahotel.com